Games

White Black Date
Kojima Natsumi
Tanaka Satoshi
24/7/15
Tanaka Satoshi
Patil Rushad
24/7/15
Tanaka Satoshi
Averbukh Alex
24/7/14
Nakamura Naohiro
Tanaka Satoshi
24/7/14
Tanaka Satoshi
Sun Shenghuan
24/7/13
Ju Grant
Tanaka Satoshi
24/7/13
Furuya Masahiro
Tanaka Satoshi
24/6/30
Mamatkulov Azizjon
Tanaka Satoshi
24/6/30
Hirao Satoshi
Tanaka Satoshi
24/6/30
Tanaka Satoshi
Averbukh Alex
24/6/30
Nguyen Tuan Anh
Tanaka Satoshi
24/6/30
Tanaka Satoshi
Nanjo Ryosuke
24/6/29
Tanaka Satoshi
Ta Viet Phong
24/6/29
Zhang Yicheng
Tanaka Satoshi
24/6/29
Tanaka Satoshi
Nagataki Kota
24/6/29
Miyatani Ryohei
Tanaka Satoshi
24/5/6
Tanaka Satoshi
Donaldson Sheldon
24/5/5
Nguyencong Khen
Tanaka Satoshi
24/5/5
Tanaka Satoshi
Maeda Shuntaro
24/5/4
Matsumura Cocoro
Tanaka Satoshi
24/5/4
Tanaka Satoshi
Raabe Peter
24/5/3
Higashino Tetsuo
Tanaka Satoshi
24/5/3
Patil Rushad
Tanaka Satoshi
24/5/2
Tanaka Satoshi
Kobayashi Atsuhiko
24/5/2
Matsumoto Yoshitaro
Tanaka Satoshi
24/3/31
Tanaka Satoshi
Thapa Lekha bahadur
24/3/31
Kinoshita Akira
Tanaka Satoshi
24/3/30
Tanaka Satoshi
Kothakota Satya Sandesh
24/3/30
Player
Tanaka Satoshi
24/3/30
Yonemitsu Kohei
Min Junu
24/3/23
Katsuta Yuki
Noda Ryo
24/3/23
Yonekubo Kanato
Drakakis Athanasios
24/3/23
Mieno Yuki
Matsumoto Shinji
24/3/23
Kuroda Yunosuke
Kumasaka Akiho
24/3/23
Kohara Kantaro
Gonzalez Valenzuela Didac
24/3/23
Nakamura Naohiro
Hattori Gimpei
24/3/23
Zhang Yicheng
Matsumoto Yoshitaro
24/3/23
Takenouchi Atsushi
DENO MASAHIKO
24/3/23
Ando Akira
Sawamura Tetsuji
24/3/23
Balasescu Dan
Nguyencong Khen
24/3/23
Okuda Seiya
Tamura Hikaru
24/3/23
Hatfield Eugene
Maeshima Hiroaki
24/3/23
Yamada Atsushi
Ramkumar Aravindha
24/3/23
Okayama Ryota
Shimagaki Haruki
24/3/23
Mitsunami Sohki
Wongrung Intouch
24/3/23
Tanaka Satoshi
Hasegawa Emi
24/3/3
Yamaguchi Tosei
Tanaka Satoshi
24/3/3
Matsumura Cocoro
Aoshima Mirai
24/3/3
Tanaka Satoshi
Yamada Kohei
24/3/3
Tanaka Satoshi
Noda Ryo
24/3/2
Aoshima Mirai
Saito Hiromasa
24/3/2
Kitagami Show
Tanaka Satoshi
24/3/2
Frey David
Tanaka Satoshi
24/3/2
Nagataki Kota
Tanaka Satoshi
24/1/20
Tanaka Satoshi
Hasegawa Emi
24/1/20
Tanaka Satoshi
Uehara Jun
24/1/20
Uetani Toshiaki
Tanaka Satoshi
24/1/20
Yonemitsu Kohei
Tanaka Satoshi
24/1/20
Tanaka Satoshi
Kuroda Yunosuke
23/12/17
Tanaka Satoshi
Kobayashi Atsuhiko
23/12/17
Matsunaga Toma
Tanaka Satoshi
23/12/17
Misawa Yuki
Tanaka Satoshi
23/12/17
Tanaka Satoshi
Sato Kaname
23/12/17
Tanaka Satoshi
Maeshima Hiroaki
23/12/9
Kanehara Hiromichi
Tanaka Satoshi
23/12/9
Ishizuka Mirai
Tanaka Satoshi
23/11/5
Nakahara Kan
Kojima Shinya
23/11/5
Tanaka Satoshi
Sharma Sameer
23/11/5
Yamamoto Soichiro
Tanaka Satoshi
23/11/4
Tanaka Satoshi
Otani Takuya
23/11/4
Tanaka Satoshi
Kojima Shinya
23/11/3
Fukuda Toyoaki
Tanaka Satoshi
23/11/3
Tanaka Satoshi
Yamada Misaki
23/11/2
Tanaka Satoshi
Okabe Yuki
23/10/28
Kimura Ryota
Tanaka Satoshi
23/10/28
Havish Mandhadi
Tanaka Satoshi
23/10/15
Tanaka Satoshi
Suzuki Tomoji
23/10/15
Mamatkulov Azizjon
Tanaka Satoshi
23/10/15
Tanaka Satoshi
Shivam Gupta
23/10/15
Yamada Atsushi
Tanaka Satoshi
23/10/15
Tanaka Satoshi
Matsunaga Toma
23/6/25
Tanaka Satoshi
Kuroda Yunosuke
23/6/25
Kobayashi Atsuhiko
Tanaka Satoshi
23/6/25
Higashishiba Teruomi
Tanaka Satoshi
23/6/25
Tanaka Satoshi
Yamamoto Tomohiro
23/6/11
Kobayashi Atsuhiko
Tanaka Satoshi
23/6/11
Tanaka Satoshi
Moriyasu Yuichiro
23/6/11
Matsuyama Koya
Tanaka Satoshi
23/6/11
Tanaka Satoshi
Takenouchi Atsushi
23/6/11
Tanaka Satoshi
Nguyen Cong Khon
23/6/10
Furuya Masahiro
Tanaka Satoshi
23/6/10
Matsunaga Toma
Tanaka Satoshi
23/6/10
Tanaka Satoshi
Yi Yong Hyeon
23/6/10
Nguyen Cong Khon
Tanaka Satoshi
23/5/7
Tanaka Satoshi
Akai Kiyotaka
23/5/6
Karasawa Yuta
Tanaka Satoshi
23/5/6
Tanaka Satoshi
Okayama Ryota
23/5/5
Otani Takuya
Tanaka Satoshi
23/5/5
Fukuda Toyoaki
Tanaka Satoshi
23/3/5
Tanaka Satoshi
Takase Hayato
23/3/5
Tanaka Satoshi
Olah Laszlo Dr.
23/3/5
Sakai Enju
Tanaka Satoshi
23/3/4
Tanaka Satoshi
Nagai Toshiyuki
22/12/18
Sakai Enju
Tanaka Satoshi
22/12/18
Tanaka Satoshi
Ishizuka Mirai
22/12/18
Tanaka Satoshi
Higashishiba Teruomi
22/12/18
Muto Yuhiro
Tanaka Satoshi
22/12/18
Tanaka Satoshi
Nagai Toshiyuki
22/11/19
Uehara Jun
Tanaka Satoshi
22/11/19
Tanaka Satoshi
Shimizu Keisuke
22/10/9
Sato Kaname
Tanaka Satoshi
22/10/9
Aoki Yasuhiro
Tanaka Satoshi
22/10/9
Kanehara Hiromichi
Tanaka Satoshi
22/9/3
Tanaka Satoshi
Aoki Yasuhiro
22/9/3
Kojima Hideyuki
Tanaka Satoshi
21/10/2